آموزشگاه مدرن آموز با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در آموزش ، بهترین انتخاب برای مدرسان و دانش آموزان برای اشتراک و تبادل اطلاعات خود می باشد.

دانش آموزان

تعداد کل دانش آموزان مؤسسه
1

مدرسین

تعداد کل مدرسین مؤسسه
2

دوره های آموزشی

تعداد کل دوره های مؤسسه
4

دوره های در حال ثبت نام

تعداد دوره های در حال ثبت نام
0